Algemene Voorwaarden

Indien je een bestelling plaatst, een workshop boekt of verkoopstyling aanvraag bij Wonen volgens Anna verklaar je jezelf akkoord met de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Wonen volgens Anna. De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staan op de website en dit is de versie die geldig is.

Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen op www.WonenvolgensAnna.nl worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief 21% BTW.
Prijzen kunnen worden gewijzigd, om welke reden dan ook.

Bestellen en betalen

Via mail kun je een meubel, workshop of Verkoopstyling reserveren of aanvragen.
Na de aanvraag is geplaatst ontvang je per email een bevestiging met hierbij de factuur.
Je kunt je aanvraag in de winkel contant of per pin betalen.

Levering

Meubelen kunnen in de winkel in Zevenaar worden opgehaald, workshops vinden ook plaats in de winkel. Voor verkoopstyling kom ik naar jou toe.

Offertes en overeenkomsten

De door Wonen volgens Anna gemaakte offertes voor verkoopstyling, workshops of meubelen zijn vrijblijvend en kosteloos. Offertes zijn 14 werkdagen geldig. Een eventueel vastgelegde datum in de offerte zal dan ook 14 werkdagen worden gereserveerd. Indien na 14 werkdagen geen definitief akkoord op de offerte is ontvangen, vervalt de offerte en een eventuele reservering.

Informatie

De informatie op www.WonenvolgensAnna.nl is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. Wonen volgens Anna is hiervoor niet aansprakelijk.

Op www.WonenvolgensAnna.nl wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.WonenvolgensAnna.nl wordt getoond. Wonen volgens Anna is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen het beeld en de werkelijkheid.

Annuleren en retourneren

Je mag je aankoop altijd zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen retourneren. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal direct na ontvangst aan je worden terugbetaald.
Je dient je bestelling direct na ontvangst goed te controleren.
Een workshop of Verkoopstyling-afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Wonen volgens Anna hanteert de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst.Wonen volgens Anna kan niet worden gehouden aan uitbetaling van schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wonen volgens Anna.
Bij toekenning van een schadevergoeding zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag zoals op de factuur staat aangegeven.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar mail@wonenvolgensanna.nl.

Overmacht

Door overmacht, zoals ziekte, kan het mogelijk zijn dat Wonen volgens Anna je bestelling of aanvraag moet uitstellen. Ik zal je hiervan per email op de hoogte stellen.
Je hebt het altijd het recht om je bestelling of aanvraag dan te herroepen. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal direct na ontvangst van het herroepingsformulier aan je worden terugbetaald.

Contact

Wonen volgens Anna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66146895. Het BTW nummer van Wonen volgens Anna is per mail op te vragen. Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: mail@wonenvolgensanna.nl schriftelijk via:
Wonen volgens Anna, Oude Doesburgseweg 89d, 6901 HH Zevenaar.
Wonen volgens Anna is telefonisch bereikbaar via 06-34889776

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van www.WonenvolgensAnna.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Wonen volgens Anna. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright wordt geschonden dan zal ik hierop actie ondernemen.